استخدام در

مانوک پرینت

مانوک پرینت به منظور ارتقاء خدمات خود، اقدام به استخدام نیروهای متخصص نموده است. فعالیت و کار در کنار افراد با انگیزه و متخصص بستر مناسبی جهت رشد و شکوفایی استعدادها است. شما برای پیوستن به ما، می‌توانید فرم مربوطه را تکمیل و ارسال نمایید. پس از ارزیابی اولیۀ درخواست شما بر اساس رویه‌های سازمانی متعارف در مانوک پرینت با شما تماس گرفته خواهد شد.

استخدام

 

فرم همکاری با

مانوک پرینت

مانوک پرینت به منظور گسترش فعالیت خود در شهرهای مختلف کشور ، اقدام به استخدام نیروهای متخصص نموده است، فعالیت و کار در کنار افراد با انگیزه و متخصص بستر مناسبی جهت رشد و شکوفایی استعداد ها است. در همین راستا  می توانید با تکمیل فرم مربوطه و ارایه رزومه کاری خود ، به خانواده بزرگ مانوک پرینت  بپیوندید.

فرم استخدام :

4 + 0 = ?

آیا تمایل به استخدام در مانوک پرینت را دارید؟

همین الان روزمه خود را ارسال کنید.

مدیران مانوک پرینت رزومه های ارسالی را بررسی کرده و با واجدین شرایط جهت مصاحبه حضوری تماس گرفته خواهد شد.